Interpretime gjyqësore te Kodit te Procedures Penale-GENTIAN TRENOVA

183911_1704168775667_1581443070_31543165_7407161_n
LIBRI “:Interpretime gjyqësore te Kodit te Procedures Penale” AUTOR GENTIAN TRENOVA;
Ne kete liber, lexuesi do te gjeje ne menyre praktike interpretimet qe jane bere ne vite te ndryshme dispozitave te Kodit te Procedures Penale, nga ana e Gjykates Kushtetuese dhe Kolegjit Penal te Gjykates se Larte. Keto interpretime gjyqesore jane marre ne forme ekstratesh nga vendimet gjyqesore dhe jane perfshire pas dispozites konkrete e cila eshte interpretuar lidhur me çeshtjen konkrete qe eshte gjykuar.
Ky liber i sherben gjyqtareve, prokuroreve, avokateve per punen e tyre te perditshme pasi ne kete menyre ata do te orinetohen me shpejt ne lidhje me qendrimet qe mban apo qe duhet te mbaje Gjykata ne raste te caktuara.
Ky liber i sherben edhe studenteve e pedagogeve per te thelluar njohurite e tyre, per te gjetur dhe trajtuar kazuse te cilat kane ndodhur dhe jo te supozuara.
Ne kete liber edhe studiues pasuniversitar, lektor, mund te ndimohen gjate berjes se temave te tyre per te nxjerre shembuj konkrete dhe per te mbajtur qendrimet e tyre kritik apo doktrinal krahasues me paktikat e gjykatave te huaja. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

5 × 1 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles