E Drejte Romake: Burimet E Se Drejtes

*  lex  :    ishte nje burim i vecante i se drejtes qe konsistonte ne nje keshille me permbajtje normative( te detyrueshme) qe merrej prej popullit te bashkuar ne comitia ( asamble) mbi bazen e propozimit te magjistratit dhe konfirmimin e senatit ,
lex ishte vullneti i popullit , ishte burimi i teresise juridike qe quhej ius publicum .
*  plebiscite (plebiscita) :  ishin mendimet ,keshillat e plebs te mbledhur ne concilia me propozimin e tribunit plebejan.
ne fillim plebiscitet vlenin per plebenjte , me vone u ba barazimi i tyre me ligjet me ane te nje lex hortensia .
*  senatusconsultus :   quheshin mendimet e shprehura dhe te votuara nga senati lidhur me ligjet e propozuara nga magjistratet .


ne epoken klasike senatusconsultat u konsideruan si burime te se drejtes dhe iu njoh nje force e barabarte me ligjin.
ne epoken perandorake senatusconsultus nxirreshin vetem me propozim te perandorit .
*constitutio principis  : u quajten ne pergjithesi te gjitha parashikimet e bera nga perandoret ndermjet te cileve me te rendesishmit ishin ediktet , mandatet ,rescriptet dhe dekretet.
– edicta ishin dispozita te pergjithshme per te gjithe popullsine e perandorise
– mandata   ishin udhezimet per persona zyrtare ,
– rescripta   ishin dispozita per ceshtje te vecanta.
– decreta   ishin vendime gjyqesore te perandorit
me vone keto dispozita te perandorit u quajten leges.
* constitutio principis :   ishte burimi i fundit i se drejtes per nga rradha, por u be i vetmi burim i se drejtes qe nga shek.2es.
* edictum
edikt ( edictum) ishte urdherimi i nxjerre nga ana e nje magjistrati te pajisur me imperium .
dukeqenese se magjistratet perfaqesonin shtetin dhe ushtronin sovranitetin pretori ne kuadrin e jurisdiction(dhenien e drejtesise ) kishte mundesine juridike qe te impononte vullnetin e tij .
ne epoken republikane u konsoliduan 4 lloj ediktesh.
– edictum praetorium.  kritere per zgjidhjen e konflikteve midis qytetareve romake
– edictum peregrinum : kritere per zgjidhjen e mosmarreveshjeve midis qytetareve romake dhe te huajve
– edictum aedilium curulium : per administrimin e qytetit
– edictum provinciale: per zgjidhje konflikte ne provinca.
5 – consuetudo – zakoni –
consuetudo :  u quajt ajo e drejte qe  u ruajt  ne menyre spontane nga perdorimi  i perseritur prej anetareve te shoqerise dhe qe  njoh prej shtetit  dmth. zakoni
6- e drejta statusore dhe e drejta familjare
e drejta statusore :  eshte nje permbledhje rregullash juridike me te cilat rregullohet pozita juridike (statusi) e personave te ndryshem ose kategorive te tjera te banoreve te shtetit romak
ose – e drejta statusore  :  eshte nje permbledhje e normave juridike me te cilat rregullohen ceshtje te zotesise juridike dhe zotesise per te vepruar te subjekteve te se drejtes si pjesemarres ne jeten publike dhe private te shtetit romak jashte kuadrit te familjes romake
e drejta familjare  :  eshte nje permbledhje normash juridike qe rregullojne poziten juridike te personave brenda kuadrit te familjes romake.

Marre nga  faqja : http://psikologji.net

Shënim I Stafit I DrejtesiaShqiptare.com:

E drejta e autorit mbetet i  autorit të punimit . Opinionet e shprehura  dhe studimet  juridike  e publikuara në këtë Website janë të autorëve përkatës  qe I kane shkruar ato. Ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi në qoftë se  shkrimi është upload-uar pa lejen e autorit.Ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për pikëpamjet, vërtetësinë e informacionit që përmbajnë artikujt që publikon dhe shkeljet e se drejtës së autorit.Kushdo që ka ndonjë ankese  rreth  së  drejtës  së autorit ne publikimet e ketij website,  është I lutur  te dërgoje një email  tek kontakt@drejtesiashqiptare.com.  Ne do ta  shqyrtojmë me përgjegjesi ankesën dhe do ta heqim menjëherë shkrimin.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

one × five =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles