Na ndihmo edhe ti !Shkruaj edhe ti një shkrim ! Bashkëpuno!

Në muajin Mars 2011, morëm inciativën për të ndërtuar këtë web-site. E morëm këtë iniciative  si nevoje  e të gjithë studenteve,juristeve,pedagogeve etj për të pasur një bibliotekë   elektronike të pasur  me doktrinë,me jurisprudence. Nisëm   ndërtimin e  këtij web-site  kur konstatuam se  për fat të keq se në vendin tone  nuk ekzitonte një web I mirëfillte  Lexoni Më Tepër »

Tag Archives: GJYKIMI NE MUNGESE

Komente dhe praktike për Procedurën Penale- Gentian Trenova

226943_1868535884742_1581443070_31768721_5049363_n

Ne kete liber, lexuesi do te gjeje komente ne lidhje me aspekte të ndrshyme të dispozitave të procedurës penale që kanë të bëjnë me PREZUMIMIN E PAFAJSISE, PARIMIN E GJESE SE GJYKUAR; TE DREJTEN PER TU MBROJTUR ME AVOKAT; CILESINE E TE PANDEHURIT DHE PERSONIT NEN HETIM; MBROJTESIN E TE PANDEHURIT; GJYKIMI NE MUNGESE; MOSKEQESIMI I POZITES SE PANDEHURIT; PAVLEFSHEMRIA E AKTEVE; SIGURIMI I PROVES; GJYKIMI I SHKURTUAR; ANKIMET; RIVENDOSJA NE AFAT E ANKIMIT; RISHIKIMI I VENDIMEVE TE FORMES SE PRERE;

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles