Na ndihmo edhe ti !Shkruaj edhe ti një shkrim ! Bashkëpuno!

Në muajin Mars 2011, morëm inciativën për të ndërtuar këtë web-site. E morëm këtë iniciative  si nevoje  e të gjithë studenteve,juristeve,pedagogeve etj për të pasur një bibliotekë   elektronike të pasur  me doktrinë,me jurisprudence. Nisëm   ndërtimin e  këtij web-site  kur konstatuam se  për fat të keq se në vendin tone  nuk ekzitonte një web I mirëfillte  Lexoni Më Tepër »

Tag Archives: shkolle

Kam mbushur moshën për të dalë në pension. Cilat janë dokumentet që duhet të dorëzoj për përfitimin e pensionit?

Për përfitimin e pensionit, kërkuesi duhet të dorëzojë këto dokumente:

  • çertifikatë personale me fotografi;
  • çertifikatë familjare;
  • librezë pune;
  • vërtetim asistence;
  • vërtetim page dhe kontributi pas datës 1 janar 1994;
  • vërtetim KEMP-i (për pension invaliditeti);
  • çertifikatë vdekjeje (për pension familjar);
  • vërtetim shkolle (për pension familjar);

 

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles